bgen + 359 878 575200 george@avtobusi.com

Вход

Регистрация

След създаване на профил ще може да следите статута на резервациите Ви, потвърдите или отхвърлите резервация, както и да оставите коментар.
Потребителско име*
Парола*
Потвърдете паролата*
Име*
Фамилия*
Имейл*
Телефон*
Страна*
Създаването на профил означава, че сте съгласни с Общите ни условия и декларацията за поверителност.

Имате профил вече?

Вход
+ 359 878 575200 george@avtobusi.com
bgen

Вход

Регистрация

След създаване на профил ще може да следите статута на резервациите Ви, потвърдите или отхвърлите резервация, както и да оставите коментар.
Потребителско име*
Парола*
Потвърдете паролата*
Име*
Фамилия*
Имейл*
Телефон*
Страна*
Създаването на профил означава, че сте съгласни с Общите ни условия и декларацията за поверителност.

Имате профил вече?

Вход

Народно събрание

Народното събрание е единствен законодателен орган на Република България. Събранието се учредява чрез третата глава на българската Конституция от 1991 г. (чл. 62 до чл. 91).

В Република България НС е върховен представителен орган на държавната власт, който изразява волята на народа и неговия суверенитет.

Състои се от 240 народни представители, а Великото народно събрание от 400 представители избрани въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване за срок от 4 г. От своя състав то избира председател, заместник-председател, постоянни и временни комисии.

Народното събрание е постоянно действащ орган, който приема, изменя, допълва и отменя законите, приема държавния бюджет, установява данъците и определя техния размер, насрочва избори за президент на републиката, приема решение за произвеждане на национален референдум, избира и освобождава министър-председателя и по негово предложение Министерския съвет, създава, преобразува и закрива министерства (по предложение на министър-председателя), избира и освобождава ръководителите на Българска народна банка и на други институции, определени със закон, решава въпросите за обявяване на война и за сключване на мир, обявява военно или друго извънредно положение по предложение на президента или на Министерския съвет, дава амнистия, учредява ордени и медали, определя официалните празници и др.

Народното събрание ратифицира и денонсира предвидените в Конституцията на Република България международни договори.

Сградата на Народното събрание е една от първите обществени сгради, построени след Освобождението.

Правителственото решение за построяване на сегашната сграда на Народното събрание е взето на 4 февруари 1884, като по това време министър-председател е Петко Каравелов.

Малко известен факт е, че най-ценното нещо в сградата са дървените банки на депутатите. Те са изработени през 60те години на миналия век от варен бук по уникална технология. Сглобявани са на цели редове по доста сложен начин.

Най-красиво е фоайето от северния вход с белите стълбища и два реда колонади. Впечатление прави огромния кристален австрийски полилей, тежащ повече от тон.

Едно от най-ценните неща е библиотеката в Народното събрание. Само тук могат да се намерят всички стенографски дневници от заседанията на българския парламент от неговото учредяване през 1879 година до сега.