Католическата църква Свети Йосиф

Католическата църква Свети Йосиф е  съставена от три диоцеза (епархии). Никополската епархия със седалище в Русе е за католиците от северна България. Софийско-пловдивската със седалище в Пловдив е за католиците от южна България. Двете са от западен (римски) обред, а Апостолическата екзархия, със седалище в София, е от източен (славянско-византийски) обред.

Католицизмът е четвъртото по численост  вероизповедание в  България след православното.

Католическата църква в България има два обреда:

  • латински (западен) обред 
  • източен обред 
 
Католическата църква Свети Йосиф  днес е най-голямата католическа катедрала в България, разполага с 350 места за сядане и може да побере до 1 000 богомолци.

Катедралата е дълга 23 м, широка е 15 м, висока е 19 м.

Основният корпус на сградата заедно с покрива е с височина 23 метра, а камбанарията,  оборудвана с 4 електронно задействащи се камбани, е висока 33 метра. Катедралата е оборудвана и с орган, а над олтара се извисява 7-метров дървен кръст на Христос. 

Разгледайте още Джамията Баня Баши

Сподели: