Църквата Света Петка Самарджийска

Църквата Света Петка Самарджийска

Света Петка Самарджийска е много стара римска гробница (крипта) от IV в., което означава, че е имало предишна обредна сграда, в ХІ век е издигнат настоящият храм.Църквата е наречена на света Петка Иконийска, която е покровителка на самарджиите (майстори на седла и самари), чийто квартал се е намирал в района през Средновековиет

Най-старите запазени стенописи са от ХІVв. над него е слой от ХV и ХVІ в. зографисван от св. Пимен Зографски.

Света Петка Самарджийска представлява малка еднокорабна постройка, частично вкопана в земята.

Под нея лежи древно култово място, където са открити стари римски гробници. Стените на църквата са дебели 1 м, изградени от тухли и камъни

Съществува хипотеза, поддържана и от писателя Николай Хайтов, че в църквата Света Петка Самарджийска е погребан Васил Левски.

Основанията за тези твърдения са спорни интепретации на резултатите от проведените археологически разкопки през 1956 година и някои сведения в печата от 1937 година, предаващи разказите на потомци на извършилите при погребването.

През 80-те години на 20 век се развива остра полемика по въпроса, но до окончателно решение не се стига, поради противоположното становище на Археологическия институт и на станалите разисквания в Българската академия на науките .

Защо храмът се нарича „Света Петка Самарджийска“, какво означава Самарджийска и свързано ли е това наименование със събитията от новата история на България?

През четвърти век тук вероятно също е имало храм, но това не може да се твърди със сигурност.

В непосредствена близост е минавала крепостната стена на града. Преди църквата е била по-широка и по-просторна – имала е северна и южна ниша, притвор, които за съжаление са били съборени в по-ново време.

Специалистите откриват тук два пласта, датирани към края на ХІV и края на ХV – началото на XVI век. Горният пласт на стенописа, според повечето учени, проучвали зографията, е дело на големия иконописец и подвижник свети Пимен Зографски. За неговото житие се знае малко, но трудът му казва всичко. Във времето, в което е творил,Пимен Зографски  е съумял да изпише стотици църкви, както и да предаде на десетки свои ученици майсторството си.

Сродни публикации

Църквата Света София

Църквата Света София

Църквата е построена върху основите на няколко по-стари църкви от времето на римския град Сердика,…
Национална галерия Квадрат 500

Национална галерия Квадрат 500

Идеята за изграждане на Националната галерия Квадрат 500 се ражда през април 1999 г., след…
Католическата църква Свети Йосиф

Католическата църква Свети Йосиф

Католицизмът е четвъртото по численост  вероизповедание в  България след православното. Католическата църква е  съставена от три…
Булевард Витоша

Булевард Витоша

Булевард Витоша  започва от площад Неделя, преминава през идеалния център на София, пресича се с…